TERUG

Algemene Reisvoorwaarden Emerald Travel

Deze voorwaarden van Emerald Travel zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24362090.

Artikel  1: Inleidende bepalingen.
Artikel 2: Totstandkoming van de reisovereenkomst.
Artikel 3: Betaling.
Artikel 4: De reissom.
Artikel 5: Informatie.
Artikel 6: Reisbescheiden.
Artikel 7: Wijzigingen door de reiziger.
Artikel 8: In de plaatsstelling.
Artikel 9: Annulering door de reiziger.
Artikel 10: Opzegging door de reisorganisator.
Artikel 11: Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging, door de reisorganisator.
Artikel 12: Aansprakelijkheid van de reisorganisator.
Artikel 13: Overmacht en verlening van bijstand.
Artikel 14: Uitsluiting en beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator.
Artikel 15: Verplichtingen van de reiziger.
Artikel 16: Rente - & Incassokosten.
Artikel 17: Klachten.